فروشگاه كامپيوتر زند    

اين فروشگاه در طبقه اول پاساژ پايتخت قراردارد . مديريت فروشگاه كامپيوتر زند   سعي نموده با تهيه طيف وسيعي ازانواع نوت بوك ، لوازم جانبي و نرم افزارهاي تخصصي در جديد ترين طرح ها و معتبر ترين سازندگان  يك خريد ساده و بي درد سر را براي شما مراجعه كننده محترم فراهم سازد .    

 

|Design By Pajoohesh Design     Copyright 2005. All reserved for MONAQESEH |